Kwaliteit

Kwaliteitssysteem

De organisatie bestaat inmiddels al zo’n 30 jaar en biedt zorg van goede kwaliteit aan cliënten. Medewerkers zijn gekwalificeerd en doorlopend is er aandacht voor deskundigheidsbevordering en het bieden van veilige zorg. Het managementsysteem is gecertificeerd en de kwaliteitssystematiek van de ISO 9001:2015 is van toepassing. Jaarlijks vinden er een interne en een externe audits plaats.

Stichting De Pinnenburg Beheer ISO Certificaat

ISO_9001_COL_non-embedded

ISO_9001_COL_non-embedded

AVG & Klachtenregeling

Onze organisatie werkt in de directe leefomgeving van haar cliënten. Medewerkers hebben toegang tot de meest intieme en persoonlijke delen van het leven van cliënten. Het is daarom van groot belang dat een zorgvuldige omgang met privacy gewaarborgd is. Hoe e.e.a. is geregeld, staat weergegeven in het privacy beleid van Stichting Pinnenburg Beheer dat bij de intake aan alle cliënten wordt verstrekt en dat tevens inzichtelijk is via onderstaande link.

Privacy Reglement PB Beheer

 

Wij voldoen per 2019 aan de AVG-wetgeving en geven inhoud aan de WKKGZ. Derhalve hebben we een eigen klachtenregeling. Via de Cooperatie Zorgaanbieders Midden Nederland kunnen we een beroep doen op een onafhankelijke klachtenfunctionaris en zijn we aangesloten bij de Geschillen Commissie Zorg. Via onderstaande link is onze Klachtenregeling te raadplegen

Klachtenregeling PB Beheer

 

De contactgegevens van de onafhankelijke klachtenfunctionaris worden bij intake aan alle cliënten verstrekt en zijn via deze link ook te raadplegen.

Coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland – Onafhankelijke klachtenfunctionaris