Woonvormen

Woonvormen

Stichting Pinnenburg Beheer organiseert drie verschillende vormen van wonen:

Grote woonvoorzieningen

De Pinnenburg en de Burghten zijn beide grote woonvoorzieningen die beide plaats bieden aan acht bewoners. De zorg en begeleiding is er enerzijds op gericht dat de bewoners zich hier gelukkig en “thuis” voelen, waarbij de kwaliteit van leven en wonen centraal staat. En anderzijds dat zij zich met behulp van professionele begeleiding stapsgewijs kunnen ontwikkelen waarbij de mogelijkheden en talenten van ieder individu het uitgangspunt vormen. De begeleiding vindt zowel op groeps- als ook op individueel niveau plaats en wordt op een methodische wijze geboden door professionals. Op beide voorzieningen is er dag en nacht begeleiding aanwezig.

Kleine woonvoorzieningen

De ‘Hakschaer”, het ”Dorpspand” en “Klaarwaterbos” zijn kleine woonvoorzieningen die plaats bieden aan vier of vijf bewoners. In deze vorm van wonen speelt de “zorg op maat”. gedachte, dat wil zeggen “begeleiding en ondersteuning op basis van de wensen en behoeften van bewoners” eveneens een belangrijke rol. De bewoners wonen voor een stukje zelfstandig maar ontvangen op de alle belangrijke momenten van de dag begeleiding.  Dit maakt het voor de bewoners mogelijk om zinvol en met plezier te wonen en op een positieve wijze in het leven te staan. Op deze woonvoorzieningen is er iedere dag acht uur begeleiding aanwezig en daarnaast is er te allen tijde, dag en nacht, begeleiding oproepbaar.

Begeleid Zelfstandig Wonen

Op vijf woonlocaties wonen er in totaal negen mensen Begeleid Zelfstandig Wonen (BZW).
De woningen zijn in de directe nabijheid van de grote woonvoorziening “de Pinnenburg” gesitueerd. Hier zijn zij altijd welkom voor een praatje, een bakje koffie, ondersteuning of een warme maaltijd. Deze vorm van wonen doet een appel op hun sociale en praktische vaardigheden en doet tevens recht aan de behoefte aan privacy.
Bewoners ontvangen begeleiding op afspraak’ en/of op afroep. Deze begeleiding bestaat naast de contacturen uit huishoudelijke, budgettaire en administratieve ondersteuning. Deze vorm voor wonen maakt het voor hen mogelijk om op een voor hen passende wijze te wonen en op een positieve wijze in het leven te staan. Ook bij deze vorm van wonen is er te allen tijde, dag en nacht, begeleiding oproepbaar.

 

De zorg en begeleiding op alle woonlocaties richt zich globaal op:

* het bieden van duurzame huisvesting, verzorging en agogische begeleiding
* bevordering van de zelfstandigheid en ontplooiing van  sociale en praktische
vaardigheden 
* de bewoner betrekken bij het gewone, dagelijkse leven in de maatschappij
* stimuleren van een persoonlijk geloof in en relatie met de Here God

Activiteiten

Er worden zowel binnenshuis als ook buitenshuis regelmatig activiteiten voor de bewoners georganiseerd. Binnenshuis valt te denken aan creatieve avonden, spelletjesavonden, barbecueën in de zomer e.a. Activiteiten buitenshuis zijn b.v. concertbezoek, naar voetbalwedstrijden voor de liefhebbers, recreatieve activiteiten e.a. Daarnaast organiseert de Pinnenburg elk jaar in juni een weekje vakantie, is er met Pinksteren de mogelijkheid om te kamperen met de Opwekkingsconferentie en wordt er ieder jaar een Praise Weekend georganiseerd.