Missie en Visie

Korte Historie

Onze organisatie bestaat uit vier verschillende stichtingen die onderling met elkaar verbonden zijn. Het begon allemaal in 1990 toen Stichting Pinnenburg werd opgericht en gestart werd met een woonvoorziening voor acht personen waar 24-uurs zorg werd geboden. De activiteiten van de Stichting zijn in de daaropvolgende jaren stelselmatig uitgebreid.

In 2009 is Stichting Werk aan de Winkel opgericht en is er een start gemaakt met het aanbieden van arbeidsmatige dagbesteding in een cadeauartikelen winkel, gevolgd door een Werkplaats in 2012 en een Lunchroom in 2014.

Stichting de Burghten werd in 2017 opgericht als tweede aanbieder van woonbegeleiding. In totaal bieden we nu aan 35 bewoners woonbegeleiding verdeelt over twee verschillende stichtingen en diverse locaties. Alle locaties van wonen en dagbesteding zijn gesitueerd in Putten.

In 2018 is tenslotte Stichting Pinnenburg Beheer opgericht, hierin zijn o.a. de diverse roerende en onroerende goederen en bezittingen van de eerder genoemde Stichtingen ondergebracht.

Per 1 januari 2022 zijn alle activiteiten ondergebracht onder Stichting de Pinnenburg Beheer, waardoor er vanaf dit jaar gewerkt wordt vanuit één Stichting.

Missie

Stichting Pinnenburg Beheer werkt op professionele wijze aan een optimale kwaliteit van leven en welzijn voor mensen met een (lichte) beperking. Dit doen we vanuit een evangelisch geïnspireerde, christelijke levensvisie en een Bijbels gefundeerd mensbeeld. Liefde, geloof en hoop van het evangelie van Jezus Christus zijn belangrijke bouwstenen voor de relatie tussen bewoners en medewerkers. De kleinschaligheid levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de zorg. Onze kernwaarden zijn: respect, geborgenheid, uniciteit, vertrouwen en verbinding.

Visie

We bieden professionele zorg en begeleiding van goede kwaliteit op het gebied van welzijn, wonen en werken. Deze is enerzijds gericht op het kunnen leiden van een volwaardig leven waarin de bewoner zich doorgaans gelukkig voelt en geborgen en geaccepteerd weet. En anderzijds op de persoonlijke ontplooiing van de cliënt en de sociale context waarvan hij of zij deel uitmaakt (o.a. familie, werkgevers christelijke gemeenten en vormen van vrije tijdsbesteding). Het ‘zorg op maat’ principe, dat wil zeggen begeleiding en ondersteuning op basis van de behoeften en mogelijkheden van de bewoner is hierin leidend.