Historie

Historie Pinnenburg

Het begon allemaal in 1990 toen Stichting De Pinnenburg werd opgericht aan de Pinnenburgerweg in Putten. Op 4 oktober 1991 is gestart met een woonvoorziening voor acht personen waar 24-uurs zorg werd geboden, locatie ‘De Pinnenburg’. De activiteiten van de Stichting zijn in de daaropvolgende jaren stelselmatig uitgebreid. 

Vanaf 2003 is er een tweede vorm van wonen en begeleiding bij gekomen, namelijk het individueel begeleid zelfstandig wonen: ‘BZW’. Deze vorm van begeleid wonen wordt gerealiseerd in inmiddels een vijftal woningen die gesitueerd zijn aan de overkant van de woongroep ‘De Pinnenburg’. In totaal zijn er 9 woonplekken voor individueel begeleid zelfstandig wonen. 

In 2008 start een tweede 24-uurs woonvoorziening aan de Slangenburg in Putten. Locatie ‘De Burghten’ biedt plek aan 8 tot 10 bewoners en een beheerdersechtpaar met hun gezin voor de achtervang in de nacht. 

In datzelfde jaar wordt ook een kleine woongroep opgestart aan de nabijgelegen Klaarwaterboslaan waar 4 bewoners begeleid zelfstandig kunnen wonen: ‘Klaarwaterbos’. 

In 2009 is een start gemaakt met het aanbieden van dagbesteding door het openen van een winkel met cadeau artikelen aan de Kerkstraat in het centrum van Putten: Onze Winkel’.  

In 2012 is een tweede dagbestedingslocatie geopend aan de Weverstraat. De deelnemers kunnen aan de slag met houtbewerking en de verkoop van producten in: ‘Onze Werkplaats’. 

In 2014 is een derde dagbestedingslocatie geopend aan de Kerkstraat, in het pand direct naast ‘Onze Winkel’ in het centrum van Putten: lunchroomOns Plekje’. 

In datzelfde jaar is in een pastorie aan de Hakschaer een tweede kleine groep opgestart voor 4 personen: ‘De Hakschaer’. 

In 2019 is een derde ‘kleine groep’ gestart met 4 bewoners in de appartementen boven de beide dagbestedingspanden aan de Kerkstraat: ‘Het Dorpspand’ 

De jaren daarna is een nieuwbouwproject gestart. In 2023 hebben de bewoners van ‘De Pinnenburg’ het nieuwe pand aan de Pinnenburgerweg in gebruik genomen. Daarnaast is een appartementencomplex opgeleverd aan de Schoolstraat met daarin 4 nieuwe woonplekken: ‘De Appartementen’. 

In totaal biedt Stichting De Pinnenburg aan 39 bewoners woonbegeleiding op diverse locaties binnen de gemeente Putten.