Raad van Bestuur – Toezicht

Raad van Bestuur & Raad van Toezicht

De Pinnenburg is een stichting en wordt bestuurd door een éénhoofdige Raad van Bestuur: Daniëlle van Diermen- van Dam.
Per 1-1-2023 is zij aangesteld als directeur- bestuurder van de stichting. Zij volgt hiermee Rob en Ria Verhagen op.

Zij legt als directeur-bestuurder verantwoording af aan De Raad van Toezicht. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn beschreven in de statuten. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het aanstellen van de Raad van Bestuur, het toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting. Tevens draagt de Raad van Toezicht zorg en verantwoording voor de implementatie van de uitgangspunten zoals deze in de Governance Code Zorg staan verwoord.

Op dit moment bestaat de Raad van Toezicht uit Simon Scheepsma (Voorzitter), Ard Kleijer (lid) en Andries Miedema (lid). Dit jaar wordt er ter opvolging nog een lid voor de Raad van Toezicht geworven.