Raad van Bestuur – Toezicht

Raad van Bestuur & Raad van Toezicht

De vier stichtingen vallen onder hetzelfde bestuur en voeren ook dezelfde directie.

 

Raad van Toezicht

S.K. Scheepsma (Voorzitter)
A. Kleijer

Dit jaar worden er nog twee leden voor de Raad van Toezicht geworven. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de zorgorganisatie. Tevens draagt zij zorg en verantwoording voor de implementatie van de uitgangspunten zoals deze in de Governance Code staan verwoord.