Intake Procedure

Intakeprocedure

Bij elke zorgvraag die aan ons gericht wordt, onderzoeken we wat de specifieke behoeften en wensen van de betreffende persoon zijn en of wij hier een passend antwoord op hebben.

Bij het eerste telefonisch contact komen een aantal vragen aan de orde die ons in staat stellen te beoordelen of de zorgvrager voor wonen en begeleiding in één van onze voorzieningen in aanmerking komt. Vervolgens wordt de zorgvrager en/of diens begeleiders uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Aan de zorgvrager en/of diens begeleider wordt gevraagd om bij het kennismakingsgesprek indien beschikbaar aanvullende informatie mee te nemen, zoals b.v. eerdere onderzoek- of behandelverslagen.

Afhankelijk van de mogelijkheden ontvangt de zorgvrager en/of diens begeleider een rondleiding op de locatie of groep en daarbij de benodigde informatie om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen of zorg bij ons wenselijk is. Als dat  naar de visie van alle betrokkenen het geval is wordt er weer een afspraak gemaakt om een weekend te logeren en in de praktijk kennis te maken met het wonen op één van onze locaties.

Indien alle partijen van mening blijven dat woonbegeleiding bij de organisatie antwoord geeft op de zorgvraag en passend is, dan worden praktische zaken besproken. Daarna wordt er gezamenlijk een besluit genomen hoe het verdere zorgtraject er uit zal komen te zien.

Financiering

Bijna alle cliënten hebben een indicatie voor ZZP op VG basis en de financiering van de zorg komt uit de WLZ, via Zorg In Natura.

Hoe neem je contact met ons op?

Per mail >

ons e-mailadres is:

E-mail de Pinnenburg

 

Per post >

ons postadres is:

Stichting de Pinnenburg
Slangenburg 34
3881 ZE Putten

 

Of bel ons voor meer informatie

Telefoonnummer: 0341-361230
(bereikbaar op werkdagen van 9:00-16:30)