Cliëntenraad

Cliëntenraad

In 2015 is de Cliëntenraad opgericht. Minimaal twee keer per jaar komen de leden van de Cliëntenraad bij elkaar om te overleggen over diverse onderwerpen en gevraagd en ongevraagd advies te geven. Tijdens dit overleg is altijd één directielid aanwezig om vragen te beantwoorden en informatie toe te lichten. De Cliëntenraad wordt ondersteund door een externe begeleider en een notulist vanuit de organisatie.

Op dit moment bestaat de Cliëntenraad uit 8 leden. 5 leden vertegenwoordigen de woonlocaties en 3 leden vertegenwoordigen de dagbestedingslocaties.