Wonen

Wonen

Open woonplekken:

Er is momenteel een woonplek vacant op woonlocatie “Klaarwaterbos”, een kleine woonvoorziening  die plaats biedt aan 4 dames. In deze vorm van wonen speelt de “zorg op maat” gedachte, dat wil zeggen “begeleiding en ondersteuning op basis van de wensen en behoeften van bewoners” een belangrijke rol. De bewoners wonen voor een stukje zelfstandig, maar ontvangen op alle belangrijke momenten van de dag begeleiding.

Ook is er  een woonplek vacant op woonlocatie “de Burghten”, een grote woonvoorziening die plaats biedt aan acht personen. De zorg en begeleiding is er hier enerzijds op gericht dat de bewoners zich gelukkig en “thuis” voelen, waarbij de kwaliteit van leven en wonen centraal staat. En anderzijds dat zij zich met behulp van professionele begeleiding stapsgewijs kunnen ontwikkelen waarbij de mogelijkheden en talenten van ieder individu het uitgangspunt vormen.

Vanaf eind 2022 komt er een woonplek beschikbaar in een appartement bij het Begeleid Zelfstandig Wonen en een woonplek in een grote woonvoorziening.

 

Stichting Pinnenburg Beheer is een stichting die vanuit evangelisch perspectief begeleiding en zorg op maat biedt aan mensen met een (lichte) verstandelijke beperking. Trefwoorden in onze benadering zijn kleinschaligheid, zorg en begeleiding op maat, continuïteit in de begeleiding en een christelijke woon- en leefsfeer. Op alle woonlocaties wordt 24-uurs begeleiding wordt geboden. De begeleiding en zorg die wordt geboden, bestaat uit de volgende functies: huishoudelijke ondersteuning, persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, ondersteunende begeleiding dagbesteding en langdurig verblijf.