Wonen

Voor Christelijke zorg

Wonen

Stichting Pinnenburg Beheer is een stichting die vanuit evangelisch perspectief begeleiding en zorg op maat biedt aan mensen met een (lichte) verstandelijke beperking. Trefwoorden in onze benadering zijn kleinschaligheid, zorg en begeleiding op maat, continuïteit in de begeleiding en een christelijke woon- en leefsfeer. Op alle woonlocaties wordt 24-uurs begeleiding wordt geboden. De begeleiding en zorg die wordt geboden, bestaat uit de volgende functies: huishoudelijke ondersteuning, persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, ondersteunende begeleiding dagbesteding en langdurig verblijf.