Beleid Dagbesteding

Voor Christelijke zorg

Beleid dagbesteding

Stg Werk aan de Winkel levert dagbesteding aan mensen met primair een verstandelijke beperking, met eventueel bijkomende problematiek zoals ASS, ADHD, NAH, hechtingsproblemen of een lichamelijke beperking. De reeds aangemelde deelnemer kan voor onbepaalde tijd bij Stg Werk aan de Winkel werken waarbij het individueel traject, het activiteitenplan en het plezier hebben in het werk leidend en bepalend is.
Het belangrijkste doel wat Stg Werk aan de Winkel stelt, is dat de deelnemers zich hier voornamelijk ‘op hun plaats voelen’. De kwaliteit van hun dagbesteding staat hierbij centraal en niet in hoeverre zij (prestatiegericht) bepaalde doelen behalen. Het doel is een zinvolle dagbesteding, zich op hun gemak voelen, plezier hebben, kortom ‘zinvol invulling geven aan hun dagactiviteiten.’ Uiteraard staat ontwikkeling en zelfredzaamheid hierbij ook centraal. Per individu wordt er gekeken hoe er ontwikkelingsgericht kan worden gewerkt.
Iedere deelnemer heeft een activiteitenplan en een individueel traject. Dit traject en plan zijn bepalend en leidend binnen de begeleiding op de dagbesteding. Er wordt ‘zorg en werk op maat’ geleverd. Stg Werk aan de Winkel wil dat iedere deelnemer zijn of haar capaciteiten optimaal kan benutten en zich binnen zijn/haar mogelijkheden verder kan ontwikkelen. Een
goede werkhouding en een hogere mate van sociale en praktische zelfredzaamheid en dus meer autonomie zijn hierbij belangrijke ontwikkel- en uitgangspunten.