Stageplekken

Stage – plekken

De Pinnenburg vindt het belangrijk dat toekomstige medewerkers in staat worden gesteld om naast de theoretische kennis die zij tijdens hun opleiding opdoen, ook in de praktijk het vak te leren. Daarom bieden wij binnen onze dagbesteding en woonlocaties al vele jaren stageplaatsen aan op MBO niveau 3 en 4. Elke locatie heeft een erkenning als stagebedrijf. Stagiaires kunnen werkervaring opdoen en hun theoretische kennis toetsen aan en verbinden met de praktijk. Zij worden bij dit leerproces begeleid door ervaren begeleiders. Stagiaires krijgen bij ons de gelegenheid om te voldoen aan de opdrachten die zij van hun opleiding meekrijgen.

Wij bieden stagiaires een stagevergoeding conform de CAO. Er is collectief een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor alle stagiaires.

Ook is er de mogelijkheid voor stagiaires van Praktijkscholen om binnen onze dagbesteding stage te lopen, zich te ontwikkelen en te ontdekken waar kwaliteiten en interesses liggen.

Voor informatie over stageplaatsen kun je contact opnemen met de stagecoördinator: mw. R. Verhagen.  Tel. 06-12770236